جاوا اسکریپت مرورگر خود را روشن کنید

حضور آنی یاب در نمایشگاه اینوتکس

حضور آنی یاب در نمایشگاه اینوتکس

اینوتکــس در حالی یازدهمیــن دوره خود را تجربه می کند کــه اکنون تبدیل به بزرگترین رویداد نوآوری و فناوری در کشــور شــده اســت و هر ساله افتخار میزبانی بیــش از 40 هزار مخاطب از سراســر جهان بــه صورت حضوری و مجــازی را دارد. این نمایشگاه بزرگ ترين گردهمایی شركتهاى نوپا و نوآور در منطقه جنوب غرب آسیا می باشــد توانمندسازی كارآفرينان از طريق ارائه موفقیت هایشان، تامين منابع مالى، پيدا كردن مسير مناسب جهت ورود به بازار و نیز برقرارى ارتباط میان اجزای مختلف زیست بوم نوآوری و فناوری از جمله اهداف برگزارى اين رویداد است.

موضوعات نمایشگاه
نمایشگاه اینوتکس در طول ادوار خود میزبان بازیگران کلیدی زیست بوم نوآوری وفناوری بوده است. در واقع ما در نمایشگاه اینوتکس محدودیتی را برای حوزه ی خاصی از فناوری و نوآوری قائل نیستیم بلکه با ایجاد محلی برای گردهمایی کارآفرینان و صاحب نظران حوزه های فناورانه به دنبال افزایش سینرژی حاصل از این شبکه سازی هستیم. رویکرد ما در هر سال، بررسی آخرین ترندهای نوآوری و فناوری در رویداد اینوتکس است که بنابر گزارشات علمی این ترندها در سال 2021 به سه دسته ی کلی 1-هوشمند سازی(Smart) 2-دیجیتال(Digital) 3-توسعه پایدار(Development Sustainable)

حضور آنی یاب در نمایشگاه
 امســال آنــی یــاب در نمایشــگاه اینوتکــس حضــور دارد . برند آنــی یاب در ســال 1390 بــه دنبال ثبــت اختراع شــماره 71495 توســط آقای ســید مهدی قیصری به ثبت رسید.  این برند با فعالیت در زمینه خدمات «اشیا گمشده و پیدا شده» شروع به کار کرد و با تولید برچســب های آنی یاب گامی بزرگ در شناسایی مالکین اشیاء بدون هویت ایجاد نمود به نحوی که هر شی حاوی برچسب آنی یاب دارای هویت و مشخصاتی نظیر ارتباط با مالک بوده و این فناوری یکی از زیر شاخه های اینترنت اشیاء (IOT )می باشد. اختراع آنی یاب در ســال 2012 تنها روش آسان، سریع و کم هزینه با قابلیت تجاری درجهان بوده که موفق به دریافت گواهی ثبت اختراع و گواهی تایید فنی نرم افزار شد. آنی یاب در ادامه فعالیت خود در سال 1391 موفق به انعقاد قراداد همکاری با شرکت ملی پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت شده و با بیش از یک دهه همکاری توانسته حداقل 1000 فرصت شغلی درسراسر کشور ایجاد نماید.  همچنین توسعه خدمات و دسترسی آسانتر شهروندان از این طریق به سامانه آنی یاب فراهم گردیده و تا کنون تعداد 15 میلیون قطعه مدارک و اشیاء به بارکد آنی  یاب مجهز شده است. طبیعتاً مجموعه آنی یاب به مشــتریان خود تعهدی مادام العمر دارد و زیرساخت  نرم افزاری ایجاد شــده برای ارتباط بین یابنده و صاحبان کالا و مدارک روز به روز در حال توسعه می باشد.


نظر (0)

نظر بدهید

 

 

 واتساپ
اینستاگرام
تماس با ما
چیزی پیدا کردم
چیزی گم کردم