فرم همکاری با آنی یاب

در صورت تمایل به همکاری با آنی یاب فرم زیر را پر کنید و رزومه خود را پیوست نمایید.

نام :

نام خانوادگی :

شماره تماس :

سن:

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی :

استان محل زندگی :

شهر محل زندگی :

عنوان شغل درخواستی :

پیوست رزومه :

توضیحات: