جاوا اسکریپت مرورگر خود را روشن کنید

ترجمه گریه نوزاد با استفاده از هوش مصنوعی

ترجمه گریه نوزاد با استفاده از هوش مصنوعی

 استارتاپی اروپایی به نام زوندریم با استفاده از دستگاهی که برپایه هوش مصنوعی و نرم افزار یادگیری ماشین ساخته، ترجمه گریه نوزدان را امکانپذیر  کرده است. گاهی اوقات یک گریه کوچک کافی است؛ اما در مواقع دیگر کودکان برای برقراری ارتباط به کمک بیشــتر نیاز دارند. طبق گفته ی استارتاپ زوندریم(Zoundream) که در سوئیس و بارسلونا مستقر است، این کمک اضافه می تواند در قالب هوش مصنوعی و دستگاه مخصوصی ظاهر شود تا آنچه را که «زبان جهانی نوزاد» می نامند، ترجمه کند. روبرتو ایانونه، مدیرعامل شــرکت در مصاحبه با وبسایت اینترستینگ اینجینیرینــگ در کنگره جهانی موبایل بارســلونا گفت: «هر دفعه که نوزاد گریه می کند، به دنبال رفع یکی از نیازهایش است. ایده ی این شرکت از این اصل نشئت می گیرد که کودکان برای همه ی نیازهایشان کم وبیش به صورت یکسان گریه می کنند.» زوندریم اطلاعات هزاران ساعت از گریه نوزادان را جمع آوری کرده است اگرچه کلمات نوزاد و هوش مصنوعی در کنار هم ممکن است باعث ایجاد افکار ترسناک علمی-تخیلی شوند، ایانونه بر عنصر انسانی کار این شرکت تأکید کرد و توضیح داد که دستگاه آنها هرگز جایگزینی برای درک قوی والدین نخواهد بود؛ بلکه مثل یک نیروی کمکی عمل می کند و توانایی های خود پدر و مادر را افزایش می دهد. او همچنین ادامه می دهد: «دستگاه ما به هیچوجه به عنوان جایگزین برای نقش والدین در فهم کودکانشان ساخته نشده است. دستگاه زوندریم درواقع به والدین اعتمادبه نفس می دهد و توجه آنها را بیشتر به گریه ی کودک و نیازهایش جلب می کند». زوندریم از یک نرم افزار یادگیری ماشین برای تجزیه وتحلیل هزاران ساعت از گریه ی کودکان در سراسر جهان استفاده و سپس این گریه ها را در چهار گروه دسته بندی کرده است: گرسنگی، درد، باد معده و میل به آغوش. زوندریم توســط ایانونه با همراهی آنا لاگونا که یک دانشمند داده است، بنیان گذاری شد. ایانونه هنگامی با آنا آشنا شد که او مشغول جمع آوری اطلاعات دربــاره ی گریه نوزادان و تعیین الگوهای آن بود. ایانونه توضیح می دهد: «در آغاز کار، ما دستگاه های ضبط صوت ارزان قیمتی خریداری کردیم و از والدین خواستیم (یا حتی به برخی از آنها پول دادیم) تا این دستگاه را نزدیک کودکان خود نگه دارند». او می گوید با اینکه این فرایند دستی بسیار زمانبر بود، شروع تحقیقات را ممکن کرد. در ادامه ایانونه اظهار می کند: در ســریعترین زمانی که ممکن بود، ما دستگاه مان را توسعه دادیم. این دســتگاه درواقع یک ضبط کننده بود که تمام صداها را به جز صدای گریه ی کــودک، فیلتر می کرد. این نکته برای حفــظ حریم خصوصی کارآمد بود و همچنین به معنای این بود که مجبور نبودیم ساعتهای زیادی مشغول فیلترکردن دستی صداهای اطراف باشیم تا تنها صدای گریه نوزاد را  بررسی کنیم. این کار واقعاً اطلاعات زیادی را برایمان به همراه داشت. مدیرعامل شــرکت زوندریــم بر نقش نوای گفتــار (الگوهای صدایی و ریتمی در گفتار) برای کودکان تأکید دارد؛ یعنی معتقد اســت آنها آهنگ کلمــات را می فهمند و به جای گفتار از آواهای آهنگین برای برقراری ارتباط اســتفاده می کنند. نوزادان این توانایی را از ابتدای رشدشان داشته اند، حتی زمانــی که در رحم مادرشــان بودند. به گفتــه ی ایانونه این زبان مخصوص نوزاد و اصل مهم تحقیقات این شــرکت اســت. قدم بعدی برای زوندریم، عرضــه ی این فناوری به بــازار خواهد بود و طبق صحبــت مدیرعامل، در تابستان امسال اتفاق می افتد. 

منبع: روزنامه ایده روز


نظر (0)

نظر بدهید

 

 

 واتساپ
اینستاگرام
تماس با ما
چیزی پیدا کردم
چیزی گم کردم