وبلاگ آنی یاب


با آخرین خبرهای آنی یاب در کنار شما هستیم.
ساخت ماهی از سلولهای قلب انسان!
ساخت ماهی از سلولهای قلب انسان!

محققان دانشگاه هاروارد با همکاری محققان دانشگاه اموری (Emory) اولین ماهی بیوهیبریدی خودکار را از ســلولهای بنیادی مشتق شده از سلولهای ماهیچه ای قلب انسان ساختند.